dinsdag 8 april 2014

HOE EEN MEISJE VAN DERTIEN JAAR HET ERVAART....

hallo, ik ben 13 jaar.

ik kom al bijna 6 jaar met plezier bij Carla!
Vroeger ging ik elke week naar Carla , waar dan
ook nog een andere leeftijdsgenoot was en hadden
we een hele middag plezier.
Nu is het verandert, nu kom ik nog elke maand 1x.
Meestal mag ik zelf bedenken wat ik die middag gaat
doen, maar soms heeft Carla iets bedacht
(vaak is dat best leuk)
Meestal ga je iets creatiefs doen, zoals tekenen, kleien
of met speksteen werken. Mijn favoriet is tekenen,
maar als je wilt kan je ook een boswandeling maken
in de buurt.
Als ik problemen heb met iemand uit de klas of iemand
 anders hebben we er een gesprek over. Met tips om
het op te lossen en soms oefenen we het ook in een
rollenspel.
Maar ook met andere dingen bijvoorbeeld, als je iets eng

vind  om te doen of als je weinig zelfvertrouwen hebt.

EEN BLIK OP BURO BINNENSTE BUITEN VANUIT OUDERS GEZIEN...


Het leven van opgeroeiende autistische kinderen en hun ouders is 
vaak complex. Autistische kinderen begrijpen de wereld om ons heen 
vaak anders dan anderen. En nog vervelender, de wereld om jou heen 
begrijpt deze kinderen en hun ouders niet en verwacht dat je je maar 
aanpast en gedraagt. 
Begeleiding van een kind met autisme is balanceren tussen de be-
hoeften van een kind en de verwachtingen van de buitenwereld.
Het kind moet zijn eigen kwaliteiten kunnen ontwikkelen en binnen zijn 
mogelijkheden zo goed mogelijk leren omgaan met de buitenwereld. 
De buitenwereld moet geleerd worden om de verwachtingen en aanpak 
op het kind af te stemmen. Dit is niet altijd gemakkelijk, de buitenwereld 
is moeilijker bij te sturen dan een kind met autisme, en we vragen ons 
soms af wie er nu eigenlijk dingen niet begrijpt.
Wij hebben al jaren contact met Carla, zowel voor begeleiding als 
creatieve therapie. Zij helpt ons en onze kinderen in deze zoektocht. Ze 
helpt onze kinderen in het begrijpelijk maken van de wereld en hoe met 
deze wereld om te gaan. De insteek is niet theoretisch en voorschrijvend, 
maar via creatieve technieken en coaching leren hoe je zelf in elkaar zit, 
hoe je zaken anders zou kunnen doen, en hoe je de wereld een beetje 
begrijpelijk kan maken. Via creatieve technieken het binnenste naar 
buiten laten komen, en het buitenste een beetje naar binnen te halen!
Door deze begeleiding en uitgebreide verslaglegging van Carla krijgen wij 
inzicht over onze kinderen,en hoe onze kinderen tegen de wereld 
aankijken. Met haar ruime ervaring helpt Carla ons om vanuit het 
perspectief van een kind met autisme te zien, en in een perspectief te 
plaatsen waar de buitenwereld iets mee zou kunnen. Dit helpt ons om 
samen met Carla richting de buitenwereld te gaan, en de verwachtingen 
en aanpak van de buitenwereld bij te sturen.
Het buitenste rekening te laten houden met het binnenste.