woensdag 25 maart 2015

ZELFBEELD


Regelmatig hoor ik dat kinderen/jongeren problemen hebben met hun “zelfbeeld”. Vragen rijzen rond ‘zelfvertrouwen, wie ben ik, wat kan ik, angsten op het gebied van sociale omgang met elkaar’, wat wil ik  …
Ook vinden jongeren het soms lastig om hierover te praten, dus heb ik een korte cursus ontwikkeld waarbij het uitgangspunt is  ‘er-aan-werken door middel van creatieve opdrachten’.


De cursus heet :        ‘Wie ben IK eigenlijk ?’Voor wie:     jongeren vanaf 12 jaar

Wat :           Er wordt gewerkt aan eigen werkvormen bedoeld voor iedereen die graag meer inzicht wil krijgen in zijn/haar eigen IK. 

                  Wat kan ik, wie ben ik, wat wil ik, waar zitten mijn kwaliteiten, 
          mijn angsten etc.

Doel:           Inzicht in jezelf verkrijgen. (maar dat wel wil doen met enige luchtigheid, creatieve werkvormen, gesprekjes etc.
Voor jongeren die openstaan om te willen leren van anderen en natuurlijk zichzelf beter wil leren kennen.

Wil je graag meer weten over de inhoud van de cursus ? Neem dan contact op met Carla (info@buro-binnenste-buiten.nl of via 06-10306344


Belangrijk om te weten: je hoeft geen creatieve inslag te hebben, om hieraan deel te kunnen nemen.

Waar:          nader te bepalen; ergens in Geldrop

Wanneer:     bij 8 aanmeldingen gaan we van start !
               
                 INTERACTIEVE AVOND
INTERACTIEVE AVOND :  

Wat is er toch aan de hand met mijn kind ?
                     Voor wie:     ouders van “kinderen 09-13 jaar “

Wat:            een keukentafelgesprek

Wie:            Carla Kivits, creatief vaktherapeut, begeleider, coach van kinderen en jongeren. Zij geeft begeleiding met behulp van creatieve opdrachten. Haar aanpak is laagdrempelig, preventief en gericht op verandering vanuit een veilige omgeving met aandacht en respect voor elkaar.
                 
Doel:           laagdrempelige manier om problemen en mogelijke oplossingen te bespreken.
De inbreng van de ouders is hierbij belangrijk, om meer zicht te krijgen op de ervaringen die ouders hebben. Carla zal hier tijdens de avond op ingaan, zodat duidelijk wordt wat zij op een speelse en creatieve manier zou kunnen doen met haar aanpak, voor de kinderen en hun ouders.

Wanneer:     dinsdag 31 maart 20.00 uur

Waar:          U krijgt bij de aanmelding de gegevens door.


Graag vooraf aanmelden via de mail a.u.b. in verband met de beperkte ruimte.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Carla Kivits
06-10306344 of stuur een mailtje (info@buro-binnenste-buiten.nl)