donderdag 24 september 2015

THEMA-AVONDEN VOOR MOEDERS DIE KINDEREN HEBBEN MET ADHD/ADD en/of PDDNOSS

WIST U DAT:

Wist u dat ik als vaktherapeut samen met Ina Zeitlin, psychologe, een cyclus van thema-avonden verzorg voor moeders van kinderen met ADHD/ADD/PDDNOSS ?

Deze moeders worden doorverwezen via de ADHD-poli van het ziekenhuis ?

Dat wij tijdens die avonden praten over de moeilijkheden die ouders ervaren bij de opvoeding en de omgang met hun kinderen ?

Dat deze avonden ook bedoeld zijn om van elkaar te leren en ervaringen te delen ?

Deze avonden ook gepaard gaan met het maken van (creatieve) opdrachten zoals bv. het maken van collages en deze positief worden ontvangen aan het thuisfront ?

U zich ook rechtstreeks kunt aanmelden voor deze thema-avonden bij een van ons ?

Bel voor meer info,

hartelijke groet,
Carla

KUNSTATELIER

Vanaf oktober gaan we weer starten met een kunstatelier, mits genoeg aanmeldingen natuurlijk...

Dus ken jij mensen die  geinteresseerd zijn in een kunstatelier voor kinderen die prikkelgevoelig zijn, sociaal niet zo vaardig zijn misschien ?
Kinderen met een vorm van autisme of een andere beperking die graag creatief bezig zijn ?
Kinderen die het ook leuk vinden om eens wat met anderen te doen in een leuke opdracht ? en die het leuk vinden om anderen te ontmoeten ?

Ik wil medio oktober starten met de eerste opdracht !

Meld je aan of bel anders even als je twijfelt of
vragen hebt,

groet, Carla