maandag 24 november 2014

Pesten

Vanmorgen zat ik bij de fysiotherapeut en hoorde ik een moeder vertellen in de wachtkamer dat haar kind smorgens huilend naar school ging en huilend thuis kwam want ze werd gepest op school en wilde niet meer naar school...
De school beloofde telkens beterschap maar er veranderde klaarblijkelijk niets. De pester had het ook moeilijk en het gedrag van de pester werd daardoor recht gestreken. Het gepeste kind de dupe.

Een tijd geleden kwam er een jongeman in de praktijk en die werd ook gepest maar hij snapt niet waarom, want hij was voor iedereen aardig. De juf wist het wel; het ging om zijn kleding en zijn kapsel.. dat kon toch echt niet meer anno 2014. Ze durfde het alleen niet te zeggen tegen de moeder.

Een lezing bij het CJG over pesten via de computer en de telefoon. Dat neemt ook angstaanjagende vormen aan !

'Wat is dat toch met dat pesten', vraag ik me af ?

Er zijn op elke school pestprotocollen voorhanden, maar wat doen we ermee ? Is het zo dat dit alleen maar interessant is om te melden dat het er is of wordt er daadwerkelijk ook iets mee gedaan in bepaalde situaties ? En wanneer gaat het dan van start ? Wanneer wordt een kind dusdanig gepest dat het pestprotocol in gang wordt gezet ? Is daar een graadmeter voor of weten we dat eigenlijk zelf ook niet goed ?

Of is het zo dat we het pesten NIET zien ? Letten we nog wel op tijdens 'vrije situaties' in de pauze ? Of hebben leerkrachten het tegenwoordig zo druk met alles dat ze blij zijn dat ze even een kopje koffie kunnen nuttigen en adem kunnen happen ? Met alle respect voor de leerkrachten die gewoonweg teveel op hun bord hebben, maar moeten we dan niet bv. de pauzes op laten vangen door surveillanten ? Anders dan de normale leerkrachten ?

Ook in de krant stond afgelopen week een artikel over pesten. Alleen ging dat over leerkrachten die elkaar pestten! Dus vraag ik me af of deze pestende leerkrachten dan jouw kind moeten leren hoe ze met elkaar om moeten gaan ?

En wat als reguliere methodes om 'op een normale fatsoenlijke manier te reageren op pestgedrag niet meer helpen ? Als kinderen het steeds normaler gaan vinden om 'elkaar te gaan slaan', want anders houdt die ander niet op ?

Leven we voortaan in een wereld waarbij 'geweld regeert' of gaan we het aan met z'n allen op een andere manier ?