dinsdag 1 juli 2014

Helllup ik moet naar de middelbare school na de zomervakantie...

Vaak zijn kinderen die naar de middelbare school gaan heel erg blij dat ze een nieuwe weg inslaan.. Ze voelen zich groot en gaan eindelijk naar de middelbare... Ze zijn kind af en op weg naar puber voelen. 
Toch is het vaak zo dat onder dat schild van stoerheid zich ook nog heel wat andere gevoelens of gedachten kunnen schuilhouden. Gevoelens van ' oei, kan ik dat wel... of wat als ze me daar ook gaan pesten .. of krijg ik wel nieuwe vrienden ? 

Om hier niet teveel aandacht aan te geven maar wel genoeg aandacht, heb ik een korte intensieve methode bedacht om hier in een een-op-een-situatie aan te werken samen. 
Met aandacht voor de vragen van het kind, met behulp van doe-opdrachtjes en samen werken aan de vragen die rijzen. 

Ik doe dat op mijn eigen Carla-manier, dus door eraan te werken. Lekker luchtig maar wel met resultaat !

Korte intensieve cursus : 3 sessies
Data: in overleg met het kind/ouders
Kosten: 90 euro (mogelijk via de zorgverzekering)

Tijdens de drie bijeenkomsten wordt ingegaan op de hulpvraag van het kind.

Er wordt aan het probleem gewerkt met behulp van gesprekjes, creatieve opdrachten, rollenspel en lichaamsoefeningen. Door concreet in te gaan op de vraag ‘wat het kind nou zo eng vindt’ en dit aan te pakken met oefeningen, komt er ruimte.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten