maandag 8 april 2013

5 Redenen waarom beeldende therapie iets voor uw kind zou kunnen zijn….Loopt u al een tijdje te zoeken naar een goede hulpverlener voor uw kind en weet u niet waar u moet beginnen met zoeken ?

Heeft u te horen gekregen van school of een instantie dat uw kind niet lekker in haar/zijn vel zit ?

Wilt u niet meteen naar een psychiater toe waar uw kind meteen moet praten ?

Zoekt u een hulpverlener die op een luchtigere manier op zoek gaat naar wat er precies aan de hand is ?

Wilt u ergens naar toe waar uw kind zich veilig voelt en niet meteen denkt ‘ oei er is iets vreselijks met mij aan de hand ?

Bent u op zoek naar een therapie die aansluit bij de belevingswereld van uw kind, die laagdrempelig is en niet te zwaar ?

Als u op al deze vragen met ja geantwoord heeft dan kan dit iets voor u zijn !

Beeldende therapie is een vorm van therapie die valt onder Vaktherapie (vroeger heette het creatieve therapie) en wordt in alle gespecialiseerde kinderziekenhuizen aangeboden als vast onderdeel van een behandeling. Als dit niet zou werken, zou het dan nog als behandeling worden aangeboden bij de grote instanties zoals ziekenhuizen, psychiatrie, GGZ of gespecialiseerde instanties gericht op kinderproblematiek ?

Beeldende vaktherapie een ervaringsgerichte therapie, een doe-therapie waarbij gepraat wordt over dat wat kinderen gemaakt hebben of tijdens het maken komen andere gesprekken tot gang die gaan over het probleem. En kinderen zijn DOENERS. Ze vinden het fijn om iets te maken, het voelt veilig en dan komt de rest vanzelf….

Als ouders het nog niet prettig vinden om naar een psycholoog te gaan dan kan het soms fijn zijn om als tussenstap eerst naar een beeldend therapeut te gaan.
Als u nog niet goed weet wat er met uw kind aan de hand is maar vanuit school of andere instanties wordt aangegeven dat er signalen zijn dat uw kind last heeft van een bepaald probleem (bv. faalangstig, boos, verdrietig), dan kun je ter observatie een aantal sessies laten plaatsvinden bij een beeldend therapeut. Die kan in de omgang met het kind door opdrachtjes (schilderen, kleien, knutselen) te geven, vaak dingen zien die erop zouden kunnen wijzen dat er wel of niet iets aan de hand is.

Beeldende therapie kan door iedereen worden gevolgd. Het is niet gebonden aan leeftijd. Voor kinderen en jongeren is het fijn omdat het meer aansluit bij hun belevingswereld. Je maakt namelijk vaak toch wat je voelt. Beeldende opdrachten zijn er voor allerlei problemen varierend van faalangst, weinig zelfvertrouwen, een slecht zelfbeeld tot aan rouwproblematiek of scheiding. Ook kinderen met vormen van autisme, adhd komen voor beeldende therapie in aanmerking. Zij leren dan bv. omgaan met andere kinderen in een groep, voorbereiden en volgordes in werken, contact maken of concentratie vergroten.

Beeldende therapie wordt door diverse zorgverzekeraars vergoed via de aanvullende zorgverzekering. Wilt u weten welke zorgverzekeraars vergoeden kijk dan op mijn site.
Voor meer informatie over het vak van beeldend therapeut ;kijk op de site van de FVB.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten