woensdag 19 juni 2013

TRAINING VOOR KIDS 2013


                                            
Training voor kids
Wij zijn twee jaar geleden gestart met het geven van een training ‘sociale vaardigheden voor kinderen tussen de 10- 12 jaar’ omdat wij in praktijk en via contacten (bv. GGD en basisscholen) merken dat de kinderen in deze leeftijdscategorie vaak problemen ervaren in de omgang met leeftijdgenoten.

Ook op scholen is te zien dat kinderen moeilijkheden hebben met samenwerken en samen spelen met andere kinderen. Er is dan sprake van pestgedrag of niet geaccepteerd worden door een groep. Soms kunnen interventies van een leerkracht op een school wel tot het gewenste resultaat leiden, maar soms ook niet.

Waarom (weer) een sociale vaardigheidstraining ?
Wij hebben ervoor gekozen om de training te baseren op de theorie van Kids’ Skills. Dit is een speelse en praktische benadering voor het oplossen van moeilijkheden waarmee kinderen worden geconfronteerd. Kinderen leren vaardigheden aan en gaan emotionele uitdagingen aan. Ook leren zij gedragsproblemen te helpen overwinnen omdat zij tijdens de training vaardigheden ontwikkelen die nog ontwikkeld moeten worden. Dit alles met de steun van het gezin en andere dierbaren met als uitgangspunt het perspectief van het kind.

Voor wie is de training bedoeld ?
  • Voor kinderen die last hebben van verlegenheid, onhandig zijn in het aanleggen van contacten.
  • Voor kinderen die zich niet durven te verweren.
  • Voor kinderen die steeds in ruzies verzeild raken.
  • Voor kinderen die graag vriendjes willen krijgen
  • Voor kinderen met weinig zelfvertrouwen

Wat leren de kinderen in de training ?
In de 10 bijeenkomsten leren de kinderen vaardigheden aan om hun problemen zelfstandig op te lossen.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een held die ingezet wordt tijdens de training om te kijken hoe die omgaat met de problemen die zich aandienen.
Er wordt aandacht besteed aan gedachten, gevoelens, angstmodel, oefenen met rollenspellen, ademhalingstechnieken, lichaamshouding, grenzen aangeven en pestgedrag.
De kinderen leren om snel vaardigheden paraat te hebben waardoor ze zelf oplossingsgericht kunnen handelen.
De methodes die wij hanteren zijn gericht op oplossingsgericht werken en werkvormen die
gebruikt worden binnen (beeldende) vaktherapie.Huiswerkopdrachten
De kinderen krijgen gedurende de cursus regelmatig een huiswerkopdracht mee naar huis waarbij het dringende verzoek wordt gedaan om daar serieus mee aan de slag te gaan en uw kind ook te motiveren en te stimuleren hiermee te oefenen.

Praktische informatie:
Aantal bijeenkomsten:     10 (incl. een terugkomdag)
Startdatum:                          24 oktober 2013
Tijd:                                        donderdagmiddag van 16.30 – 18.00 uur
Data:                                      24/10, 31/10, 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 12/12, 19/12, 09/01 en 30/1
Plaats:                                    Mierloseweg 40 (eerste etage bij Buro Binnenste Buiten)
Aantal deelnemers :              5-8
Trainers:                                Ina Zeitlin, psychologe en Carla Kivits, beeldend vaktherapeut
Kosten:                                   De kosten zijn € 250  en kunnen mogelijk worden vergoed via de aanvullende verzekering. De betaling dient bij aanvang van de training voldaan te zijn.

EXTRA INFO:
Voor meer informatie over de inhoud van de training en de opdrachten zal er een extra informatieavond georganiseerd worden tijdens de week van de opvoeding en wel op donderdag 10 oktober a.s. vanaf 20.00 uur.


Mocht u na afronding van de training een evaluatiegesprek of een evaluatieverslag willen hebben dan wordt daarvoor een extra bedrag van € 25 in rekening gebracht.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten